Bli mentor høsten 2017

Bli mentor høsten 2017 på UiB!

ENT3R realfagstrening er et landsdekkende prosjekt der elever får inspirasjon og hjelp fra studenter ved universiteter og høgskoler.

Som mentor har du og en medmentor ansvaret for å drifte en gruppesamlig for elever fra videregående skole en gang i uken. Denne gruppen skal fungere både som en leksehjelptime og en plattform hvor elevene skal bli mer inspirert til å drive med realfag. Dette gjøres ved at man før hver time forbereder et opplegg på 15-30 minutter hvor man etter beste evne engasjerer elevene til å være med på en konkurranse, lære noe spennende eller se et eksperiment.

Vær et forbilde

I tillegg til den ukentlige gruppesamlingen tar du som mentor også på deg ansvaret for å være et realfagsforbilde ved å stille opp på diverse arrangementer og dele din entusiasme for fagfeltet ditt. Vi ønsker også at mentorene stiller opp på sosiale samlinger med medmentorer og hjelper til med å skape et godt arbeidsmiljø.

Stillingsutlysning

Søk jobb i ENT3R UiB.