Gratis leksehjelp i realfag

Det er ikke alltid like lett å hjelpe til med
lekser i matte og fysikk

Pensum og innhold i fagene endres med nye læreplaner, og det er ikke alltid det enkleste å være mamma eller pappa og lærer samtidig. Det kan være en fordel at andre hjelper til med leksene. En som er nærmere i alder og med en helt annen rolle enn den foreldre har.

I ENT3R får elevene hjelp til lekser i realfag av studenter som studerer realfaglige utdanninger. Undervisningen skjer i mindre grupper, med studenter som har fått undervisningsopplæring og som har tid til hver enkelt elev.

ENT3R er gratis leksehjelp i realfag for elever på ungdomsskole
(i hovedsak 10.klasse) og videregående skole.
ENT3R finnes ved 18 ulike campus i Norge og er et tiltak fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, underlagt Kunnskapsdepartementet. Undervisningen foregår på ettermiddagstid og gjennom semesteret arrangeres også egne elevkvelder med eksperimenter og foredrag som skal øke elevenes motivasjon for realfagene.

Finn din nærmeste ENT3R-campus her >

«..Realfag er ikke de fagene jeg er best på i skolen, men med ENT3R blir jeg gradvis bedre. Ved å forstå disse fagene blir jeg enda mer motivert til å lære videre og også til å ta en utdanning innenfor dette»
(Sitat fra ENT3Rs elevundersøkelse, 2016)

Noen resultater fra elevundersøkelsen 2016:
70% oppgir at ENT3R gir dem økt faglig selvtillit
90% svarer positivt på spørsmålet om hvor fornøyde de er med mentorene sine
70% oppgir at ENT3R bidrar til økt interesse for realfag
77% svarer positivt på spørsmålet om ENT3R bidrar til motivasjon for skolearbeidet generelt
77% opplever at deltakelse på ENT3R gir bedre hjelp til leksene sammenlignet med skolen
91% er tilfreds/svart tilfreds med ENT3R generelt

Vil du vite mer? Les mer om ENT3R her >