Elevkveld 13. april 2015

Måndag 13. april hadde vi semesterets andre bedriftskveld. Stipendiat i kjemi ved Universitetet i Oslo, Tore Vehus, kom og heldt eit foredrag om hans kvardag som stipendiat og hans arbeid med kreft. Det var både spanande og lærerikt på ein gong både for elevar og studentar. Etter foredraget skulle elevane denne gongen prøve seg som produktdesignarar; dei fekk valget mellom tre artige oppgåver, og vi fekk mange spanande forslag. Også denne gongen åt vi pizza og kosa oss saman medan som vi heldt på.

Og no; bildebonanza!