Oppstartskveld vår 2015

Torsdag 29. januar hadde vi oppstartskveld for dette semesteret. Vi starter hvert semester med en ettermiddag der de nyansatte mentorene får en innføring i hvordan ENT3R fungerer i praksis, og utover kvelden kommer også de ‘gamle’ mentorene for å hilse på.

Også denne gangen startet kurset med litt sosialisering – det er hyggelig og viktig for de nye mentorene å bli kjent med hverandre når de skal jobbe sammen. De nye mentorene fikk så en presentasjon av ENT3R, med informasjon om ENT3R både lokalt og nasjonalt. Skole- og rekrutteringsansvarlig, Sivert, holdt presentasjonen som holdes for elevene når man er rundt på skolebesøk for å rekruttere elever, slik at de nye mentorene vet hva elevene som kommer på ENT3R har fått av informasjon. Hver ENT3R-time skal inneholde et ‘opplegg’ på om lag 20 min (det kan være alt fra et fysikkeksperiment til quiz til omvisning på Blindern), så de nye mentorene fikk derfor også en del forslag, tips og triks om hva slike opplegg kan være. Vi snakka også litt sammen om hva det vil si å være en mentor, og litt om hvilke forventninger de nye mentorene har til jobben som mentor.

Når kurset nærmet seg slutten sluttet de ‘gamle’ mentorene seg til oss, og alle spiste middag sammen og sosialiserte til langt på kveld. Alt i alt en veldig hyggelig og vellykket kveld!

Imorgen starter ENT3R-gruppene opp igjen etter jul, og vi gleder oss veldig!