Universitetet i Stavanger

Feil sted? Velg her

Hva er ENT3R UiS?

Sommerferie!

Nå er ENT3R nesten ferdig for i år. Men vi har satt opp fire dager der det er mulig å få eksamenshjelp!
Mandag 15., Torsdag 18., Onsdag 24. og Tirsdag 30. Mai vil det være fem mentorer tilgjengelig til å svare på alt dere måtte lure på. Det er fortsatt fra 16:00-18:00 på UiS, men vi har flyttet til naborommet! E-164 😀 Lykke til med eksamener og god sommer!

Artikkel om ENT3R i Solabladet!

I uke 40 kom Solabladet til ENT3R! Det var utrolig kjekt å få besøk. Det er ikke vær dag det kommer en reporter på besøk. 🙂

Resultatet på besøket ble en fin artikkel i avisen og på nettsiden som kan leses her, eller i pdf versjon her.

Nå begynner snart ENT3R igjen!

Vi starter opp igjen med kickoff uke 38 (Mandag 19 September til Torsdag 22 September). Da vil det bli pizza og brus til alle som kommer!

Har du noen spørsmål kan du sende oss en mail (stavanger@ent3r.no). 🙂

Velkommen til ENT3R UiS!

ENT3R er et gratis tilbud til elever på ungdomsskolen og videregående. ENT3R UiS ønsker at elever kommer til Universitetet i Stavanger og blir mottatt av studenter som studerer realfag og ingeniørfag. Intensjonen er at studentene skal opptre som mentorer for elevene. Mentorene vil være rollemodeller for elevene ved å vise dem rundt på universitetet, hjelpe dem med lekser i matematikk og andre realfag, fortelle om livet som student og om mulighetene som finnes ved å studere realfag.

ENT3R tilbyr leksehjelp, tavleundervisning, og spennende foredrag og forsøk i matematikk, fysikk, kjemi og alle andre realfag. ENT3R er for elever på alle nivå, altså for de som trenger litt ekstra hjelp og for de som ønsker ekstra utfordringer. Høres dette spennende ut er det bare å melde seg på her. Vi har ENT3R i Kjølv Egelands hus i rom E-162 på Universitetet i Stavanger hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16-18.

Artikkel om ENT3R i Stavanger Aftenblad!

I oktober 2013 ble ENT3R UiS intervjuet av Stavanger Aftenblad. Resultatet ble en artikkel i avisen og på nettsiden under kategorien «Jobb&Utdanning». Du kan lese hele artikkelen her eller lese pdf-versjonen her!

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får du møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at du som elev blir kjent med ulike studier og studiesteder.