Om ENT3R TRD

Om ENT3R Trondheim

ENT3R Trondheim er en sammenslåing av de to tidligere prosjektet ENT3R NTNU og ENT3R HiST. Etter opprettelsen sommeren 2013 har ENT3R Trondheim hatt som hensikt å hjelpe elever fra Trondheimsområdet med å realisere sine mål innen realfag. Vi har over 50 høyt kvalifiserte mentorer fra teknologiske studier ved NTNU som hver uke møter elevene og deres problemstillinger. Hos oss er det elevene som stiller agendaen! Som et av landets største prosjekter ønsker vi stadig å forbedre oss for å kunne gi det beste tilbudet til elevene, og jobber kontinuerlig for å tilby realfagstrening til stadig flere.

ENT3R Trondheim ledes av en ledergruppe på 6 personer, alle fra campus Gløshaugen. Hver person har sin egen tittel og tilhørende ansvarsområder.

Karoline Nielsen

 • Stilling: Koordineringsansvarlig
 • Ansvarsområder: Generell koordinering av prosjektet.
 • Epost: leder.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU, 5. årstrinn

Kristoffer Prestvold

 • Stilling: Driftsansvarlig
 • Ansvarsområder: Administrering av mentorgruppene.
 • Epost: drift.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Produktutvikling og produksjon ved NTNU, 3. årstrinn

Hans Olav Vogt Myklebust

 • Stilling: Kommunikasjonsansvarlig
 • Ansvarsområder: Kontakt med media og andre eksterne aktører.
 • Epost: media.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Fysikk og matematikk ved NTNU, 4. årstrinn

Elin Grendahl

 • Stilling: Personalansvarlig
 • Ansvarsområder: Mentorenes kontaktperson i ledergruppa.
 • Epost: personal.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Bygg- og miljøteknikk ved NTNU, 3. årstrinn

Agnes Öster Haagensen

 • Stilling: Arrangementansvarlig
 • Ansvarsområder: Koordinator for elevkvelder og andre arrangementer myntet på både elever og mentorer.
 • Epost: event.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Energi og miljø ved NTNU, 2. årstrinn

Lars Snekkerhaugen

 • Stilling: Rekrutteringsansvarlig
 • Ansvarsområder: Holde kontakt med skoler i Trondheim med tanke på rekruttering og informasjon om ENT3R
 • Epost: info.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Fysikk og matematikk ved NTNU, 4. årstrinn