Høgskolen i Sørøst-Norge

Feil sted? Velg her

Se mer av hva vi holder på med

ENT3R Vestfold starter 10. Januar 2017!

Ent3r Vestfold tilbyr leksehjelp og realfagstrening innen matematikk, fysikk, kjemi og naturfag. Tilbudet er åpent for alle elever på ungdomsskolen og i videregående skole.

Vi er her for deg, på ditt nivå.  Vi er her for å skape matteglede, og for å hjelpe deg å nå dine mål innen realfag.

Ved å møte de samme mentorene hver uke, ønsker vi å skape trygge og gode forhold mellom elever og mentorer, slik at hver enkelt elev får mest mulig ut av leksehjelpen vi tilbyr.

Bakkenteigen
Tirsdager fra 17:00 til 19:00 – Vi møter dere i Café Amfi

Oppstart 10.01.2017

 

Vi trenger ny prosjektleder!

ENT3R ved HSN, campus Vestfold, søker ny prosjektleder

Det er ledig engasjementstilling 20% som prosjektleder for ENT3R fra 01.6.17 med en varighet på ett år.(Mulighet for ett års forlengelse). Vi søker deg som er engasjert og interessert i å styrke realfagene og bidra til at elever fra ungdomsskole og videregående skole kan kvalifisere seg til teknologiske studier.

Om prosjektet ENT3R

ENT3R drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. Det er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer positivt forhold til realfag og bli motiverte til videre studier innen realfag. Fakultetet ønsker å tilby deltakerne i ENT3R-programmet å bli kjent med fakultetets undervisningstilbud.

ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram der studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1, 2 og 3 klasse på videregående skole. Intensjonen er at studenter fra universitet og høgskoler skal møte elevene hver uke for å løse realfaglige oppgaver. Tilbudet er et nasjonalt tilbud som er gratis for elevene. ENT3R skal gi ungdom økt mestringsfølelse i realfag, samtidig som ENT3R skal øke motivasjon for realfag og vise mulighetene som en utdannelse innen realfag gir. Tiltaket har som mål å redusere frafallet i videregående opplæring, og sikre tilgang av kvalifiserte søkere til høyere utdanning.

Ansvarsområde

Prosjektleders hovedoppgave vil være å drifte og lede ENT3R ved HSN campus Vestfold. Følgende oppgaver tillegges stillingen: Ansettelse og oppfølging av mentorer, elevrekruttering og være bindeledd mellom de aktive partene i ordningen.

Det er ønskelig at prosjektlederen har følgende egenskaper:

 Er student innen realfag / teknologi, minimum ett års studenterfaring

 Gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge nettverk

 Gode lederegenskaper og samarbeidsevner

 Initiativrik og selvstendig

 Kreativ, inspirerende og kontaktskapende

 Prosjekterfaring vil være en fordel

Prosjektlederen lønnes ut i fra førstekonsulent LR 22, innplassering er avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. Prosjektleder vil få opplæring og knyttes til et nasjonalt nettverk for prosjektledere. ENT3R drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som er direkte underlagt Kunnskapsdepartementer.

For mer informasjon, kontakt

 Seniorrådgiver Monica Husby (3100 86 85 /93 43 95 83eller Monica.Husby@usn.no)

 Prosjektleder ENT3R TNM Campus Vestfold, Andreas Emil Niemi (93 60 47 53 eller

vestfold@ent3r.no)

Søknad med CV og attester/vitnemål leveres eller sendes til Studieveileder merete.hovet@usn.no (alt. rom D2-104 campus Vestfold). Søknaden merkes «Søknad på stilling som prosjektleder ENT3R Vestfold». Søknadsfrist: Onsdag 20 mai 2017

Mer informasjon om ENT3R finner du på www.ent3r.no.

 

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får du møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at du som elev blir kjent med ulike studier og studiesteder.