Fanging av solenergi

Fanging av solenergi med Petter Heyerdahl

Tirsdag 20 oktober var høstens første elevkveld. Vi fikk besøk av professor Petter Heyerdahl ved NMBU som holdt foredrag rundt temaet «Lagring av solenergi». Foredraget gikk ut på hvordan man kan lagre solvarme som kommer rundt sommerhalvåret for å bruke til oppvarming av hus på vinterhalvåret! Etter foredraget var det konkurranse elevene i mellom om å lage en best mulig solfanger (solparabol). Kvelden avsluttet med pizza og premieutdeling til vinnerne av konkurransen! 🙂

Under kommer bilder fra elevkvelden!

Engasjert professor!!

Elevene er igang med å lage solfangere!

Måling av temperatur var avgjørende for hvilket lag som vant. Her utsettes solfangeren for sterkt lys og temperaturen øker derfor mye!