Bedrifter

Brobygger

Et av hovedmålene til ENT3R er å være en brobygger mellom elevene og næringslivet i regionen. Vi vil med dette være en fellesarena for ungdom, studenter og arbeidsliv. Vi ser alltid etter samarbeidspartnere og sponsorer som kan hjelpe oss med å øke elevenes mestringsfølelse i matematikk, rekrutteringen til realfaglig utdanning samt kompetansen til dem fremtidige arbeidsstyrken. En kan si det slik:

Vårt fokus på dette området er å bygge broer mellom de ulike nivåene i utdanningssektoren og arbeidslivet.

Elevkvelder

Vi arrangerer med jevne mellomrom elevkvelder. I forbindelse med dette ønsker vi kontakt med bedrifter som ønsker å holde foredrag for elevene om hvordan det er å jobbe i en bedrift med fokus på realfag, og veien dit. I tillegg er elevene interesserte i å høre noe om arbeidsmarkedet, utfordringer og andre aspekter ved jobben.

Det serveres pizza og brus, noe som svært gjerne kan sponses, og mentorene lager i stand morsomme opplegg for elevene slik at de får en sosial og innholdsrik kveld.

Hva får bedriften ut av en elevkveld?

ENT3R skal fungere som et bindeledd mellom elever, studenter, høyere utdanning og næringsliv.

  • Elevene får ett innblikk i hva bedriften gjør, og dermed får bedriften en mulighet til å markedsføre seg for ungdommer
  • Det er antatt at de fleste bedrifter i Norge vil merke mangel på ingeniører og teknologer i tiden som kommer, og bedriften har her en stor mulighet til å påvirke sin egen fremtid, ved å snakke direkte til ungdommen
  • God reklame for firmaet, gjennom samarbeid med ENT3R
  • Økt rekruttering til realfag, og øker kompetansen i bransjen generelt
  • Bedriften får vist seg frem for høgskolestudenter som om meget kort tid skal søke jobb
  • Bidrar til å spre kunnskap om industri og arbeidsliv i Bergensområdet

Er din bedrift interessert i å sponse prosjektet?

Ta kontakt med oss.