Om ENT3R HVL Bergen

Generelt om ENT3R HVL Bergen

I Bergen samarbeider Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen med Universitetet i Bergen for å lage et godt tilbud til elevene i området. HVL Bergen har opplegg for elever i 10. klasse, mens UiB har opplegg for elever som går på videregående skole. På HVL har vi til sammen omlag 120 elever, for å dekke dette behovet har vi 14 mentorer fra forskjellige ingeniørfaglige linjer på Høgskolen i Bergen.

Konkret om vårt tilbud

Sted: Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad, Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Tid: kl. 17:00 til kl. 19:00, mandag til og med torsdag
Opplegg: Leksehjelp i matte og naturfag, undervisning, forsøk, osv.
Krav: For å bli ENT3R elev må du gå i 10. klasse.

I tillegg til dette, har vi også opplegg på Knarvik hver tirsdag.

Bedrifter og næringsliv

Vi har et sterkt ønske om å komme i kontakt med bedrifter og næringsliv. Det er vår mening at gode relasjoner mellom elever, skole og næringsliv kommer alle parter til nytte. Vårt ønske er at elevene skal få god informasjon om hvilke fremtidsmuligheter som finnes innenfor realfaglige studieretninger og hvilke jobber som finnes. Vi arrangerer elevkvelder med jevne mellomrom, og da er det stor interesse for foredrag fra bedrifter. Dersom din bedrift er interessert i å sponse en elevkveld, holde et kort foredrag, eller annet samarbeide –
les mer eller ta kontakt.