Gravitasjonsbølger

Det er blitt observert gravitasjonsbølger. Men hva vil egentlig det si?

 

Bilde er hentet fra http://spaceplace.nasa.gov/review/lisa-g-waves/

Bilde er hentet fra http://spaceplace.nasa.gov/review/lisa-g-waves/

Gravitasjonsbølger er noe som oppstår når masse blir akselerert og vil være bølger i og av romtid. Romtid er et firedimensjonelt syn på tid. Vi pleier til daglig å definere vår oppfattelse av verden rundt oss på jorden med tre dimensjoner: høyde, bredde og dybde. Fysikere føyer til en dimensjon ekstra, nemlig tid. Gravitasjonsbølger forårsaker forvrengninger i tid og rom, og vil spre seg utover i universet. Disse bølgene sprer seg slik som bølgene hvis du kaster en stein i sjøen.

 

Hvis massive legemer går i bane, vil de sende ut gravitasjonsbølger. Et slikt massivt legeme kan være et stort hull. Når gravitasjonsbølger sendes ut vil det svarte hullet miste energi. Hvis man da har to svarte hull som går i bane rundt hverandre vil disse sende ut store mengder med gravitasjonsbølger. Når de svarte hullene på den måten mister energi vil de bevege seg nærmere hverandre. Når de er nærmere hverandre vil de sende ut mer gravitasjonsbølger. Til slutt smelte sammen og bli til ett hull. Det er dette som nå er blitt observert, møte mellom to svarte hull!

Dette viser gode nyheter for mennesker som er opptatt av vitenskap og kunnskap fordi det gir muligheten til å finne ut mer om fenomener i universet som svarte hull og nøytronstjerner. En annen ting man kan bruke denne oppdagelsen til er å måle utvidelseshastigheten til universet svært presist og det kan hjelpe oss til å finne ut flere andre fenomener vi ikke viste noe om.

Denne filmen viser den fantastiske reisen og oppdagelsen som ble gjort – sjekk den ut! https://www.youtube.com/watch?v=B4XzLDM3Py8&feature=youtu.be

 

Denne filmen viser det som faktisk hender, på en veldig god måte. Absolutt verdt å sjekke ut også: