Høstens flotte farger

Høstens flotte farger

Nettene blir lengre, morgenen kaldere og de varme klær blir tatt fram igjen etter en deilig sommer. Det er blitt høst og en gylden fargefest er i gang. Men hva er det som gjør at bladene endrer farge om høsten?

 

høst1

 

Det er klorofyll som farger bladet grønt. Klorofyllet finnes i kloroplasten, som er en del av cellene i bladet. Bladene inneholder også flere fargestoffer, som karotenoider og antocyanin. Karotenoider gir gule og oransje farger, mens antocyanin gir rødfargen. Om sommeren absorberer klorofyllet mye sollys og lagrer det. Siden det er mye klorofyll i bladene på den årstiden, dominerer grønnfargen.

 

Plantene tar opp karbondioksid fra luften og vann fra bakken gjennom røttene, og bruker sollyset til å omdanne dette til sukker (glukose). Denne prosessen kalles fotosyntese. Glukose er energikilden til plantene og er dermed nødvendig for at de skal kunne vokse.

 

Når høsten kommer blir dagene kortere og kaldere, og plantene må forbedre seg på vinteren som kommer. Vinteren gjør at bladene ikke lengre får tilstrekkelig med sollys og når bakken fryser blir også vann en knapp ressurs. Dette gjør at bladene slutter å samle næring. Det vil være hensiktsmessig for trærne å kvitte seg med bladene for å spare på matlageret. Men før trærne lar bladene falle, trekkes de viktige næringsstoffene ut og bladet endrer farge. Klorofyllet, det som gir grønnfargen, trekkes ut først, og da vil de andre fargestoffene komme til syne. Dette vil gi de flotte høstfargene.

 

 

høst2