Hva er internett?

Hva er internett?

Vi bruker det hele tiden. Vi bruker det til å snakke med venner, til å søke opp temaer vi er interessert i, se på kattevideoer på YouTube, overføre penger og handle. Du bruker det til og med når du leser dette innlegget. Men hva er det? Hva er internett?

 

Kort fortalt er internett en sammenkobling av datamaskiner i et nettverk som gjør det mulig at de ulike datamaskinene kommuniserer med hverandre.

 

12176208_750014235109435_333798023_o

Men litt mer grundig fortalt er datamaskiner koblet til en ledning i bakken. Denne ledningen er koblet til en ruter. Vi kobles til denne ruteren, enten trådløst eller ved kabel. Det finnes flere billioner komponenter som er koblet til slike rutere rundt om i verden. For eksempel har jeg alene både en smarttelefon, en datamaskin og et nettbrett. Men hvordan kan jeg søke opp ent3r.no og komme inn på den hjemmesiden?

 

Dette gjøres ved et sett av regler. Noen av disse reglene er IP-adresse, URL, ISP og DNS. En IP-adresse er et unikt nummer som tildeles hver enkel komponent som skal kobles til internett. Det er litt som din postadresse. URL er adressen på internett, f.eks. ent3r.no eller facebook.no, altså som ditt postnummer. ISP er internettleverandører som Telenor eller NextGenTel, og kan da sammenlignes med postvesenet. Mens DNS er domenenavn og er en tjeneste som kobler sammen IP-adressen til URL koden, som er et sted på internett. DNS kan ses på som en enorm kontaktliste hvor alle postadressene ligger, slik som folkeregisteret.

 

Du skriver inn en URL kode på en side du ønsker å bruke. Det kan være du ønsker å bli med i Ent3r og dermed søker du opp ent3r.no. Dette ønsket sendes til din internettleverandør (IPS) som leter i kontaktlisten (DNS) for å finne riktig side som samsvarer med ditt søk. Kanskje din internettleverandør ikke er kjent med ditt søk, da vil man lete i andre kontaktlister til man finner den ønskelige postadressen (IP-adressen) du søker. Det vil si at alle datamaskiner er koblet til hverandre og kommuniserer med hverandre. Fordelen med at internett er en sammenkobling av billioner av komponenter er at hvis en bestemt vei blir ødelagt vil informasjonen kunne finne en annen vei og fortsatt komme fram.

 

Kanskje tok det noen sekunder før du kom inn på denne siden når du for eksempel trykket på linken fra Facebook-siden vår Ent3r Bergen. Men tenk over at du kom inn her ved at den informasjonen ble sendt til ulike steder på jorden, bare for å oppfylle ditt ønske om å lese dette.

 

Av Ricardo Galvano

Av Ricardo Galvano

Kilder:

https://www.youtube.com/watch?v=C3sr7_0FyPA

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet