Hvordan kan et fly fly?

Vi har alle vært ute å reist. Vi tar det for gitt at vi kan reise til et annet sted i verden i løpet av noen timer. Fly er blitt et helt vanlig transportmiddel. Dette fantastiske framkomstmiddelet har ikke vært hos oss mer enn litt over 100 år, og oppdagelsen har endret våre reisevaner. Men det er ikke bare våre reisevaner som har endret seg, det har også vært med på å gjøre det ukjent kjent: vår mulighet til å utforske verdensrommet.

Hvordan fungerer egentlig et fly? Hva er det som får et så tungt objekt til å holde seg i luften?

 

Formen på vingen

En viktig årsak til at fly kan lette er utformingen på vingene. En vinge er krummet på oversiden og flat på undersiden. Luften som beveger seg langs vingen vil bevege seg fortere og lengre på oversiden enn på undersiden. I følge Bernoullis lov vil luft som beveger seg fort ha lavere trykk enn luft som beveger seg senere. Det vil si at trykket er større på undersiden av vingen enn over, og når forskjellen i trykket blir tilstrekkelig vil flyet lette.

vingeform

Det er mer..

Men det er også en annen faktor som er mye viktigere for at flyet skal holde seg i luften. Når flyet går fremover vil det treffe mye luft. Ved å plassere vingene med en viss vinkel vil denne luften presse flyet oppover. Denne vinkelen kalles angrepsvinkel. Ettersom vi noen ganger ønsker at flyet skal gå nedover er det viktig å kunne endre denne angrepsvinkelen. Det gjøres ved de bevegelige vingeklaffene bakerst på vingen. Når flyet letter holdes vingeklaffene nede for å øke angrepsvinkelen, men når det skal lande eller bremse opp rettes de oppover for å redusere oppdriften og bremse flyet.

angrepsvinkel

Motor

Når luften blir bøyd nedover over vingene og mister fart, vil flyet bli dyttet oppover og bakover. Vi trenger derfor noe som gjør at flyet går framover. Det finnes forskjellige typer motorer på fly, for eksempel jetmotorer eller propeller. Hovedprinsippet bak motorer er at luft blir presset gjennom en jetmotor eller en propell, som gjør at flyet beveger seg framover. Dette er et resultat av Newtons tredje lov: for enhver kraft eksisterer en like stor, men motsatt rettet, kraft. Dette er som en ballong du har blåst opp. Hvis du slipper ballongen vil luften forsvinne ut gjennom åpningen som er bak og ballongen vil da fly framover.

 

En liten oppsumering

I et fly vil gravitasjonen fra jorden trekke luften nedover. Motoren presser flyet framover, som vi kaller framdrift, samtidig som flyet presses bakover av luften, luftmotstand. På grunn av angrepsvinkelen presses da flyet oppover, det kaller vi oppdrift. For at flyet skal kunne bevege seg framover må motoren presse nok luft bakover. Dette gjør at nok luft blir presses over vingene og bøyd nedover slik at flyet holder seg i luften. Selv om det er 10 km over bakken.

fly123