Vi viser trykkformelen

Ent3r UiB hadde et gøy forsøk med noen elever denne uken!

Vi skulle illustrere trykkformelen på en litt annerledes måte! Trykkformelen sier at trykket er lik kraften man påfører et areal. Den formelen kan skrives som: p = F/A hvor p er trykket, F er kraften og A er arealet.

 

Vi blåste opp noen ballonger som vi plasserte tett inntil hverandre på gulvet. Deretter plasserte vi et bord opp ned på disse ballongene.

ballongerogbord

 

Hva skjer så når elevene stiller seg oppå bordet?

 

 

 

Overraskende nok vil ballongene kunne klare å bære ganske mange elever. Dette er samme prinsipp som man ser i biler og sykler, når de blir løftet fra bakken av lufttrykket i dekkene.

Ballongene sprekker ikke fordi kraften som blir påført bordet (som elevene står på) blir jevnt fordelt utover alle ballongene. Kraften per ballong overstiger ikke hva ballongen klarer.
Vi ser til slutt at ballongen sprekker da det blir påført for mye kraft/ for mange elever.