Vitenskapen om julen!

 

Vitenskapen om julen!

Når barn kommer i en viss alder er det noen som stiller spørsmål om julenissen er ekte. Det er jo for så vidt et godt spørsmål. Tross alt har julenissen store logistikkutfordringer og leveringsproblem.

La oss sette nissen under lupen!

 

Hvor mange barn må julenissen besøke?

Det er omtrent 7 milliarder mennesker på jorden. Heldigvis trenger ikke nissen å besøke alle. Han trenger kun å besøke kristne hjem, siden julenissen ikke er en skikkelse i andre religioner som for eksempel islam eller jødedommen. Vi antar at ca. 29% av jordens befolkning er kristne. Omtrent 2 milliarder av alle menneskene er barn. For enkelhetens skyld antar vi at alle de kristne hjemmene er en perfekt norsk familie med 2,1 barn per hjem. Dette betyr at julenissen må besøke 262 millioner hjem.

 

Hvor mye tid har julenissen på seg for å dele ut alle pakkene?

Som vi vet arbeider julenissen mens barna sover og jobber derfor også med et enormt tidspress. Hvis vi antar at julenissen arbeider fra kl. 23 om kvelden til kl. 06 på morgen, og vi har 24 tidssoner, vil julenissen ha totalt 31 timer på å dele ut alle gavene.

 

Hvor stort område må julenissen dekke og hvor langt er det mellom husene?

Jorden har et areal på 510 million kvadratmeter. Men kun 30% av jorden er dekket av landmasse. Arealet til landmassen er 149 million kvadratkilometer. Julenissen må derfor dekke over dette området.

Vi antar at husene hvor de snille barna bor ligger jevnt fordelt over jordens landmasse vil hver tomt ha areal på:

1

 

Siden mange tomter er kvadratisk, antar vi at alle er det. Avstanden mellom husene er kvadratroten av en tomt:

2

Hvor fort må julenissen reise?

Antall hus er 262 millioner og han har 31 timer. 31 timer er 111600 sekunder. Vi kan da regne ut hvor mange hus julenissen må besøke per sekund:

3

Den minste farten julenissen da kan ha er 1839 km/s:

4

Hvor tung er sleden?

Hvis vi antar at alle snille barn vil få en iPhone 6 i gave, siden de har vært helt eksepsjonelle i 2015. En slik telefon veier omtrent 200 gram.

Barna setter også igjen grøt og julekaker til nissen, i håp om at han ikke skal glemme dem til neste år. Vi tar for enkelhetsskyld utgangspunkt i at hver porsjon julenissen spiser er på 200 gram. Julenissen har ikke tid til dopauser, så vekten på han og sleden er til sammen:

5

Kan reinsdyr fly?

Et annet godt spørsmål midt oppi alt er om reinsdyr kan fly. Det er vanskelig å svare på, det er ingen som har dokumentert flyvende reinsdyr enda. Men hva vet vi – det er tross alt, i følge National Geographic, fortsatt 86 % jordens arter som fortsatt ikke er oppdaget. Vi får kanskje vite mer i fremtiden!

 

Kilder:

http://news.nationalgeographic.com/news/2011/08/110824-earths-species-8-7-million-biology-planet-animals-science/

http://folk.uio.no/anderhaf/julenissen.pdf