Om ENT3R UiB

Våre mentorer!

Om ENT3R UiB

ENT3R UiB ble startet opp i 2010 av nasjonalt senter for realfagsrekruttering. I dag har vi om lag 200 elever fra 16 videregående skoler i Bergensområdet. Vi er ca 20 mentorer, fra studieretninger som matematikk, fysikk, petroleumsteknologi, nanoteknologi, molekylærbiologi og lektorutdanning. ENT3R UiB holder til på Realfagsbygget på Nygårdshøyden, med adresse Allégaten 41.

Praktisk informasjon til elever

Hvor holder dere til og når foregår ENT3R?

realfagsbygget2

ENT3R finner sted på seminarrommene i 1-etasje på Realfagsbygget. Hovedinngangen er i U-etasjen, slik at man må finne veien opp ett nivå. Etter dette finnar man veien til seminarrom 1, 2 eller 3, alt etter hvilken gruppe du har kommet inn på. Mentorene skal ha på seg en blå t-skjorte der det står ENT3R på ryggen, slik at de er lette å få øye på. Gruppene er fra mandag til og med torsdag, fra klokken 16:00 til 18:00. Vi tar ferie når skolen har ferie (høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, osv), og vi starter opp noen uker etter ordinær skole etter sommerferien og juleferien. For å delta på ENT3R må du første melde deg på. Det pleier å være ventelister i starten av skoleåret, men i utgangspunktet tar vi inn elever fortløpende. Du får SMS og epost når du blir tatt inn.

Hva skjer i en ENT3R time?

ENT3Rtime

ENT3R handler om realfagstrening, inspirasjon til videre studier og hjelp med lekser. Mesteparten av tiden går til leksehjelp, og du kan få hjelp til lekser i matematikk, fysikk og kjemi. Mentorene har forskjellig kompetanse, men felles for dem alle er at de er faglig dyktige realfagsstudenter som er flinke til å forklare og brenner for faget sitt.

I tillegg til leksehjelp har mentorene et opplegg hver ENT3R time. Opplegget har som formål å vise frem realfag på en annerledes og spennende måte. Eksempler på opplegg er fysikk- og kjemieksperimenter, konkurranser, matematiske nøtter og utfordringer, presentasjoner, små foredrag og forelesninger. Selv om vi ønsker at elevene skal være med på oppleggene, er det også viktig at elevene får nok tid til å trene på realfagene ved å jobbe selv med lekser.

Elevkvelder

elevkveld
Flere ganger i semesteret samles ENT3R elevene til elevkveld. Elevkveldene er en sosial samling der alle ENT3R gruppene møtes for faglig påfyll. Det deles ut gratis mat(ofte pizza), og det holdes foredrag av professorer, ingeniører, forskere, eller andre som jobber med realfag til daglig. På denne måten blir elevene kjent med lokale bedrifter og de får vite mer om hvordan man bruker realfag i jobbsammenheng. Vi har også hatt stands fra de forskjellige realfaglige studieretningene på UiB, der elevene har fått verdifull informasjon om hvordan det er å studere realfag, og om livet som student generelt. Elevene informeres om elevkveld via gruppene i god tid før det skjer. Alle parter gir svært gode tilbakemeldinger på elevkveldene – de oppleves som en god arena der skole, utdanning og arbeidsliv møtes til faglig og sosialt påfyll.