Bli mentor?

Vil du bli mentor ved UiB?

Er du realfagsstudent ved Universitet i Bergen og ønsker:

 • Lønnet arbeid mens du studerer?
 • En annerledes og givende jobb?
 • Å formidle realfag på en spennende  måte?
 • Å motivere elever til å velge realfag?
 • En flott attest fra Kunnskapsdepartementet?
 • Å møte motiverte studenter fra alle fagretninger?

Da passer ENT3R utmerket for deg!

Kort om jobben

Om stillingen ENT3R realfagstrening er et landsdekkende prosjekt der elever får inspirasjon og hjelp fra studenter ved universiteter og høyskoler. Som mentor har du og en medmentor ansvaret for å drifte en gruppesamling for elever fra videregående skole én gang i uken. Denne gruppen skal fungere både som en leksehjelptime og en plattform hvor elevene skal bli mer inspirert til å drive med realfag. Dette gjøres ved at man før hver time forbereder et opplegg på 15-30 minutter hvor man etter beste evne engasjerer elevene til å være med på en konkurranse, lære noe spennende eller se et eksperiment. I tillegg til den ukentlige gruppesamlingen tar du som mentor også på deg ansvaret for å være et realfagsforbilde ved å stille opp på diverse arrangementer og dele din entusiasme for fagfeltet ditt. Vi ønsker også at mentorene stiller opp på sosiale samlinger med medmentorer og hjelper til med å skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Vi tilbyr verdifulle erfaringer, et godt arbeidsmiljø og en flott attest fra Kunnskapsdepartementet. Vi er også opptatt av å gjøre mentorene våre så gode som mulig, ved hjelp av kurs og erfaringsutveksling med andre mentorer i Norge. I tillegg arrangerer vi også en rekke sosiale eventer.

Vi søker deg som:

 • har fagkompetanse i matematikk og/eller fysikk og kjemi.
 • har MAT111, men helst også MAT112 (eller tilsvarende).
 • engasjerer deg for realfagene.
 • er selvstendig og initiativrik.
 • synes det er meningsfullt å arbeide med ungdom.

Er dette noe for deg?

I motivasjonsbrevet ønsker vi at du skal oppgi hvorfor du vil jobbe i ENT3R UiB, hvorfor du passer bra som mentor, hva som motiverer deg til å ville bli mentor og hva du kan bidra med.

Hvordan søke?  Legg inn (1) motivasjonsbrev, (2) CV og (3) karakterer fra høyere utdanning samt videregående skole som pdf-fil på søknadsskjema på ent3r.no. Søknadsfristen er 13. november. Spørsmål kan rettes til prosjektledere Linnea Lunde og Erik Flølo på bergen.uib@ent3r.no.

blimentor

Spørsmål og mer informasjon

Kontakt oss ved eventuelle spørsmål. Du kan lese mer om mentorjobben her.