Universitetet i Sørøst-Norge

Feil sted? Velg her

Se mer av hva vi holder på med

Velkommen til ENT3R Kongsberg

På ENT3R Kongsberg er vi seks studenter som alle studerer ingeniørfag på USN, Universitetet i Sør-Øst Norge. Vi jobber som mentorer i ENT3R, der vi tilbyr leksehjelp primært til elever i 10. klasse på Tislegård og Vestsiden ungdomsskole, samt til 1. klasse på Maurits Hansen videregående skole.

enter-mentorer-16-17

Vårt mål med ENT3R Kongsberg er å bidra med økt kunnskap, forståelse og interesse for matematikk og realfag. Realfag kan være utfordrende, men gjennom øving, kommunikasjon, eksperimenter og en annerledes tilnærming til emnet, så tror vi at vi kan være med på å gi motivasjon og mestring i faget. Realfag kan også være både spennende og interessant!

ENT3R Kongsberg ønsker å ha et tett samarbeid med elevene som deltar, slik at elevene selv har påvirkning på innhold av en ENT3R-time. Vi arbeider med temaer innenfor realfag som elevene selv ønsker og trenger å jobbe med. Vi stiller oss åpne for spørsmål og tar gjerne imot en god diskusjon på temaer rundt realfag. Og vi utfører små eksperimenter hver uke, for å motivere, skape engasjement og nysgjerrighet.  Å se realfag i praksis er både morsomt og overraskende.

Tid og sted

 

Videregående: 

Maurits Hansen

Torsdager kl 15:15 – 17:15, Rom G210

Ungdomskole:

Vestsiden:

Mandager kl 14:15 -16:15

Tirslegård:

Onsdager kl 13:15 – 15:15

Velkommen!

 

 

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på ENT3R Kongsberg, LIKE siden vår på FaceBook -«Ent3r Kongsberg«.

screenshot_20161220-133510

 

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får du møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at du som elev blir kjent med ulike studier og studiesteder.