Løsningsforslag

Under menyvalgene til venstre kan du se mentorene løse tidligere eksamensoppgaver. Du finner løsningsforslag på oppgaver fra eksamen i 2015, 2016 og 2017. Å se på gamle eksamensoppgaver er lurt, for mange oppgaver kan ligne på dem som du får på eksamen selv. I tillegg gir mentorene gode tips å ta med på veien til eksamen. Flere løsninger på eksamensoppgaver fra 2017 filmes nå og publiseres fortløpende.

Husk at du også kan snakke med mentorene våre én-til-én i vårt virtuelle klasserom. Mer info finner du på ENT3R.no/eksamenshjelp.