For bedrifter

For bedrifter

ENT3R er et tiltak som skal bidra til økt rekruttering til realfaglige utdanninger og yrker. Tiltaket drives av studenter ved høgskoler og universitet i hele landet, nasjonal prosjekteier er Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

Elevkvelder

En viktig målsetning ved ENT3R er å skape en arena der elever, studenter og næringsliv møtes. På elevkveldene som arrangeres flere ganger per semester inviterer ENT3R   lokale bedrifter til bedriftspresentasjoner. Her får bedriftene via sine representanter mulighet til å fortelle om sin bedrift og jobbhverdag, studier og hvordan de bruker realfag i jobben. På denne måten får både elever og studenter innblikk i bedriftens virksomhet, og de får vite mer om hvordan realfagene brukes i praksis. Realfagenes «relevans» er en svært viktig motivasjonsfaktor innen realfag.

  • Gjennom samarbeid med ENT3R får bedriftene vist seg frem for fremtidige ansatt og kunder
  • Mulighet til å påvirke unges utdanningsvalg og inspirere til valg av realfag
  • Bedriftene viser lokalt engasjement og samfunnsansvar
  • Bedriften får innblikk i studiehverdagen og hva unge er opptatt av

 

Sponsor

ENT3R-prosjektene er alltid interessert i sponsorer – ta kontakt med ditt lokale ENT3R-sted her>