Ekstra samling

Torsdag den 15.05.2014 har vi på ENT3R HSH en ekstra samling. Dette fordi 10. klassingene i Haugesund får vite om de kommer opp i matte eller ikke!

Vi vil derfor ha en samling for å hjelpe dere til og gjøre det best mulig på matteeksamen deres.

Vel møtt i kantina på HSH 15.04.2015 kl. 14:30.