HiOA søker prosjekt- leder og mentorer

Illustrasjon til blogg

Vil du bli leder eller mentor i ENT3R på HiOA?

Se vedlagte stillingsutlysninger i pdf:

ENT3R prosjektlederstilling HiOA 2016

ENT3R Mentorstillinger HiOA 2016

 

Vi søker nye mentorer fra 1.9.16.

Vi søker også prosjektleder som begynner allerede 6-15 juni med fortsettelse 20. august.

Du trenger å være student på HiOA og ha matematikk i din fagkrets.

Som mentor  jobber du 3-10 timer per uke i et kreativt felleskap med ingeniørstudenter. Du hjelper elever fra ungdoms- og videregående skole med matteleksen og lager spennende prosjekt i realfag og teknologi som er knyttet til dine interesser og fag.

Som prosjektleder, legger du opp skolebesøk, prosjektarbeid og veiledning, sammen med dine flinke mentorkolleger og personale på HiOA og har kontakt med de andre ENT3R-stedene på UiO, NTNU, m.fl.

Kontakt:

Ketil Tunheim, tlf. 41402243

Anders-Petter Andersson, tlf. 48467760