Profileringsmateriell

Profileringsmateriell

Det er ønskelig at dere i hovedsak benytter det profileringsmateriell som er utviklet nasjonalt – her finnes også redigerbare utgaver der dere selv kan legge inn egen tekst.

Når vi nå har lansert ny profil for ENT3R er det viktig at alle bruker denne likt, slik at alle kjenner igjen ENT3R uansett hvor de er i landet og hvilket prosjekt de deltar på. Dette er viktig for brandingen av ENT3R.

Dersom dere lager materiell på egenhånd følger dere retningslinjene i profilmanualen (kommer) og send gjerne til prosjektleder eller kommunikasjonsansvarlig ved Realfagsrekruttering før bruk.