Plakater

Plakater

Her finner dere plakater til forskjellig bruk.

Plakater til bruk ved rekruttering av elever

De som er merket «elev» handler om rekruttering av elever. Her finnes både generelle plakater som ikke kan redigeres, og det finnes plakater med et tekstfelt der dere kan skrive inn tekst selv:

Uten skjæremerker – printversjoner:

Generell plakat, denne er i A3 format: Plakat_elev_A3_generell
Redigerbar plakat, A3-format:Plakat_elev_A3_redigerbar

Generell plakat, A4-format: Plakat_elev_A4_generell
Redigerbar plakat, A4-format: Plakat_elev_A4_redigerbar

Med skjæremerker – dersom dere printer hos trykkeri:

Generell plakat, denne er i A3 format: Plakat_elev_A3_generell
Redigerbar plakat, A3-format: Plakat_elev_A3_redigerbar

Generell plakat, A4-format: Plakat_elev_A4_generell
Redigerbar plakat, A4-format: Plakat_elev_A4_redigerbar

Plakater til bruk av rekruttering av mentorer

Også her finnes generelle plakater dere ikke kan redigere i, og noen med egne felt der dere kan legge inn egen tekst – merket «redigerbar».

Generell plakat, A3-format: Plakat_mentor_A3_generell
Redigerbar plakat, A3-format: Plakat_mentor_A3_redigerbar

Generell plakat, A4-format: Plakat_mentor_A4_generell
Redigerbar plakat, A4-format: Plakat_mentor_A4_redigerbar

Med skjæremerker – dersom dere printer hos trykkeri:

Stor plakat, 50-70 cm, ikke redigerbar: Plakat_elev_50x70cm_generell

Generell plakat, A3-format: Plakat_mentor_A3_generell
Redigerbar plakat, A3-format: Plakat_mentor_A3_redigerbar

Generell plakat, A4-format: Plakat_mentor_A4_generell
Redigerbar plakat, A3-format: Plakat_mentor_A4_redigerbar