UiT campus Narvik

Feil sted? Velg her

Se mer av hva vi holder på med

Om Ent3r Narvik

Vi tar sommerferie fra og med 10.Mai og har dermed ingen flere ordinære timer før sommeren. Vi har derimot eksamensøving 15.mai fra klokken 16.00 til 20.00 på UiT campus Narvik.

 

Her blir det eksamensrelevante oppgaver, pizza og Kahoot med premie.

Oppdrag

Økt interesse og motivasjon i matematikk og realfag blant skoleelever.

 

Beskrivelse

På Universitetet i Narvik, tilbyr studentene gratis veiledning i matematikk og fysikk på kveldstid (17:00-19:00). De som ønsker hjelp møter ved hovedinngangen på Universitetet. Dørene er åpne fra 16:45 til 17.30, etter dette kan dere ringe oss så slipper vi dere inn.

For å holde seg oppdatert om ENT3R UiT Narvik anbefaler vi å se på vår Facebook side og hjemmesiden.
Det er her vi blir å fortelle om når vi starter og slutter leksehjelpen hvert halve skoleår.

https://www.facebook.com/Ent3rNarvik/

Mentorordningen er nasjonalt, og adminisrert av nasjonalt senter for realfagsrekruttering på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får du møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at du som elev blir kjent med ulike studier og studiesteder.