Høgskolen i Narvik

Feil sted? Velg her

Se mer av hva vi holder på med

Om Ent3r Narvik

Støtte i realfag for elever i 8-10. klasse og på videregåendeskole.
Vi har leksehjelp på UiT Narvik:

Mandager: kl 17:00-19:00

Onsdager: kl 17:00-19:00

Oppdrag

Økt interesse i matematikk og realfag blant skoleelever.

ent3r_hin

Beskrivelse

På Høgskolen i Narvik, tilbyr studentene gratis veiledning i matematikk og fysikk på kveldstid (17:00-19:00). De som ønsker hjelp møter ved hovedinngangen på Høgskolen. Dørene er åpne fra 17.00 til 17.30, etter dette kan dere ringe oss for å slippe inn.

For å holde seg oppdatert om ENT3R UiT Narvik anbefaler vi å se på vår Facebook side og hjemmesiden.
Det er her vi blir å fortellle om når vi starter og slutter leksehjelpen hvert halve skoleår.

https://www.facebook.com/Ent3rHin

Mentorordningen er nasjonalt, og adminisrert av nasjonalt senter for realfagsrekruttering på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får du møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at du som elev blir kjent med ulike studier og studiesteder.