Elevkveld

Elevkveldene er en sosial samling der alle ENT3R-gruppene møtes til faglig påfyll, gruppeoppgaver eller forsøk og en presentasjon eller foredrag fra en relevant bedrift. Lokalt arbeidsliv inviteres inn for å fortelle om bedriften sin, utdannelse, hvordan man jobber og bruker realfag i hverdagen.  På denne måten blir elevene kjent med lokale bedrifter og de får vite mer om hvordan man bruker realfag i jobb. Elevene får mulighet til å stille spørsmål til personer som allerede er i arbeid, og bedriften får en mulighet til å presentere seg for mulig fremtidig arbeidskraft.

Elevkveldene arrangeres 1-2 ganger per semester, som oftest på det stedet hvor ENT3R-timene gjennomføres. Hensikten er å gjennomføre en sosial samling der elevene møtes på tvers av grupper og skape en arena der elever og mentorer møtes utenfor de vanlige ENT3R-timene. På samme måte er det viktig å skape en arena der elever, studenter og personer fra arbeidslivet møtes.

Alle parter gir svært gode tilbakemeldinger på elevkveldene – de oppleves som en god arena der skole, utdanning og arbeidsliv møtes til faglig og sosialt påfyll.