Utvider gratis leksehjelp i eksamensperioden

Alle tiendeklassinger som trekkes ut til eksamen i matematikk får gratis tilgang på leksehjelp fra Ent3r-mentorer – døgnet rundt frem til eksamen. Fra 18. mai kl 10.00 – 20. mai kl. 02.00. 

Tilgang på god hjelp i eksamensperioden varierer veldig – ikke alle har foreldre som kan hjelpe, og lærerne har mange de skal støtte. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering setter derfor opp et nettbasert døgnkontinuerlig hjelpesenter for de tiendeklassingene som kommer opp i matematikk skriftlig.

Elevene trenger bare sende inn oppgaver de vil ha hjelp til som melding via denne Facebook-siden  så blir de kontaktet av en Ent3r-mentor like etter, og får hjelp via Skype. Ent3r-mentorene vil også gå gjennom gamle eksamenssett via livestreaming på Facebooksiden. Disse videoene  blir liggende som tilgjengelig for alle etterpå.

Eksamenshjelp facebook

Elever kan sende inn oppgaver via denne Facebooksiden, eller følge med på livestreaming av oppgaveløsning om de vil.

Elevene får hjelp fra timen etter de har fått beskjed om at de er trukket ut, frem til det er syv timer igjen til eksamen. Da må de sove.

Ent3r eksamenshjelp er et pilotprosjekt for å vurdere utvidelse av Ent3r realfagstrening til å bli nasjonalt, og nettbasert, som et tillegg til dagens tilbud. I dag er ca. 200 mentorer engasjert på 18 ulike universiteter og høyskoler. De gir undervisning på ettermiddagstid, ukentlig, til ca. 2000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler. Dette er frivillig og gratis for elevene. Se nettsiden til Ent3r for mer informasjon.

ent3r-eksamenshjelp-team

Trivelige Ent3rmentorer sammen med noen fornøyde elever.

Ent3r realfagstrening er et tiltak som driftes av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, og er i sin helhet finansiert av Kunnskapsdepartementet.