Gratis leksehjelp i realfag

Det er ikke alltid like lett å konsentrere seg om leksene

Med morsomme filmer på Facebook og Youtube forstår vi at fristelsen til å bare se én til, ofte blir stor. Det går ofte utover fokuset på leksene. Da kan det være en fordel å jobbe med leksene sammen med vennene dine, samtidig som du får hjelp til de tingene du lurer på. ENT3R er gratis leksehjelp i realfag for elever på ungdomsskole (i hovedsak 10.klasse) og videregående skole.

Hos ENT3R leksehjelp får du hjelp til lekser i realfag av studenter som selv tar en realfaglig utdanning. Undervisningen skjer i mindre grupper, med mentorer som har fått undervisningsopplæring og som har tid til hver enkelt elev. Undervisningen er variert, med leksehjelp, individuelle- og gruppeoppgaver, samt spennende eksperimenter. Ent3r Leksehjelp passer for alle – uansett nivå.

Finn din nærmeste ENT3R-campus her >

 

ENT3R finnes ved 18 ulike campus i Norge og er et tiltak fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, underlagt Kunnskapsdepartementet. Undervisningen foregår på ettermiddagstid og gjennom semesteret arrangeres også egne elevkvelder med eksperimenter og foredrag fra bedrifter som skal øke elevenes motivasjon for realfagene.

«..Realfag er ikke de fagene jeg er best på i skolen, men med ENT3R blir jeg gradvis bedre. Ved å forstå disse fagene blir jeg enda mer motivert til å lære videre og også til å ta en utdanning innenfor dette»
(Sitat fra ENT3Rs elevundersøkelse, 2016)

Noen resultater fra elevundersøkelsen 2016:
70% oppgir at ENT3R gir dem økt faglig selvtillit
90% svarer positivt på spørsmålet om hvor fornøyde de er med mentorene sine
70% oppgir at ENT3R bidrar til økt interesse for realfag
77% svarer positivt på spørsmålet om ENT3R bidrar til motivasjon for skolearbeidet generelt
77% opplever at deltakelse på ENT3R gir bedre hjelp til leksene sammenlignet med skolen
91% er tilfreds/svart tilfreds med ENT3R generelt

Vil du vite mer? Les mer om ENT3R her >