ENT3R Mattekafe

ENT3R Mattekafe

Ikke alle bor i nærheten av et studiested som tilbyr ENT3R realfagstrening, og det har vi lyst å gjøre noe med. Høsten 2015 setter vi i gang prosjektet ENT3R mattekafe i Namsos ved Olav Duun videregående skole. Elever som begynner på sitt andre skoleår kan søke jobb som mentor. Målgruppen for ordningen er yngre elever ved samme skole (VG1), og på sikt er det ønskelig å invitere elever fra ungdomsskolene i nærområdet.

Elevene som får tilbudet om å bli mentorer inviteres til Trondheim for å møte student-mentorene ved ENT3R Trondheim. Studentene bidrar med kurs – og forteller om egne erfaringer som kan være nyttig for elevene.

Formålet med ENT3R mattekafe er den samme som for ENT3R realfagstrening (studentdrevet): Gi ungdom mestringsfølelse i matematikkfaget, og styrke de unges motivasjon og valgkompetanse.

Mentorene skal fungere som rollemodeller, både sosialt og faglig for elevene – og de skal selv oppleve utbytte av å jobbe i ENT3R