Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

Vinteren 2009 fikk Nasjonalt Senter for realfagsrekruttering i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet  å utvikle en nasjonal modell for matematikktrening. Utgangspunktet for oppdraget var gode erfaringer fra UiO v/TENK og NTNU v/SEIRE. To pilotprosjekt med fokus på studentdrevet matematikktrening.
Den nasjonale modellen ble utviklet i tett samarbeid med NHO, Matematikksenteret, TENK og SEIRE.
I løpet av to år ble den nasjonale modellen som fikk navnet: ENT3R spredt til 17 ulike studiesteder.

Videre utvikling- og drift av ENT3R foregår i samarbeidet med NHO, TEKNA, NITO og Matematikksenteret. Andre svært viktige samarbeidsaktører er studiestedene som tilbyr ENT3R.
I sum bidrar aktørene til at ENT3R tilføres nødvendige ressurser knyttet til de ulike rollene som prosjektet representerer.

NHO                         tekna-hovedlogo-medium

logo_matematikksenteret