Vurderer du T-matte til høsten?

ENT3R er et prosjekt der du som elev på ungdomsskolen eller videregående skole kan komme til et universitet eller en høgskole i nærheten av der du bor og få hjelp til matematikklekser, og noen steder hjelp i andre realfag. Du møter opp til et fast tidspunkt hver uke, og så er det studenter som selv studerer matematikk og realfag som går rundt og hjelper.

Dette er helt gratis, og for alle – uansett hvor god du er i matematikk. Noen ganger gjør studentene forsøk og andre oppgaver som skal være lærerike og gøye for dere elever, og studentene legger stor vekt på et godt sosialt miljø, at alle skal trives og bli glade i realfag.

Her kan du finne et sted som tilbyr ENT3R nær deg >

Hvis det ikke finnes ENT3R i nærheten av der du bor vil vi også tilby ENT3R digital ila høsten 2018. Da klikker du deg inn via denne nettsiden og deltar via et virtuelt klasserom. Mer informasjon om dette kommer ila høsten.