Figurbevis

Til kokeboken
Oppgavedetaljer

I disse oppgavene får elevene brynt seg på bevis, ved hjelp av visuelle figurer. Oppgavene og løsningsforslag ligger i vedlagt fil.

Skriv ut oppgaven