Hvor gammel er fisken?

Til kokeboken
Oppgavedetaljer

Dissiker fiskehode vha. kniv: skrått ned like over øynene slik at du ser hjernen (awesome!), på hver side kan du finne en liten hvit «stein» som er otolitter/ørestener (ligner litt på skjell).

Knekk otolitten i to og fest den slik at «knekken» kommer opp i en liten klatt med lærertyggis.

Plasser under lupe.

Teller de lyse og mørke ringene (en mørk + en lys = 1 år).

For å skille mellom dem kan det være en ide å lage skygger foran lyset med en blyant eller lignende.

 

Fasit:

Otolitten vil legge til en mørk og en lys ring per år, og ringene kan derfor telles for å bestemme alderen på fisken – akkurat som årringer på et tre.

Den mørke ringen kommer ilp. av sommeren, fordi det er næringsrikt og gode tider for fisken. Den lyse ringen legges til ilp. av vinteren, når det er mindre næringstilgang.

 

Skriv ut oppgaven