Klipping av Möbiusbånd

Til kokeboken
Oppgavedetaljer

Det er fristende å tro at enhver flate alltid kan deles inn i to sider – en forside og en bakside. Det er ikke sant. Möbiusbånd er den enklest mulige flaten som bare har én side. I vedlagt opplegg vises det hvordan man klipper til et Möbiusbånd.

Skriv ut oppgaven