Utledning av abc-formelen

Til kokeboken

I vedlagt fil er et bevis for abc-formelen for å løse andregradslikninger. Det er også oppgaver som elevene kan løse.

Skriv ut oppgaven