OsloMet – storbyuniversitetet

Feil sted? Velg her

Tilbake til ENT3R.no

Velkommen til ENT3R OsloMet

Workshop fra konferansen Jenter og teknologi på HiOA 11 februar 2015

  • Vil du bli god på teknologi, matematikk og realfag?
  • Forbedre dine karakterer i matematikk?
  • Bli med i et kreativt fellesskap som jobber med framtidas teknologi?

ENT3R ved OsloMet tilbyr gratis mattetrening for elever som går i 10. klasse og på videregående skole. ENT3R timene foregår på OsloMet sine lokaler på tirsdag, onsdag og torsdag, fra klokken 16.30-18.30.

På ENT3R OsloMet møtes elever fra alle trinn og alle mattefag, og hver elev får tilpasset leksehjelp. Mentorene er ingeniørstudenter ved OsloMet, og de vet hvordan matematikk brukes i praksis. 

Er du interessert i å se hva matematikk brukes til i praksis, og få hjelp til å bli flinkere i faget? Meld deg på her!

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får du møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at du som elev blir kjent med ulike studier og studiesteder.