Blogg

Illustrasjon til blogg
 • ENT3R HiOA søker prosjektleder, nestleder og mentorer

  Vil du bli leder eller mentor i ENT3R på HiOA?

  Vi søker nye mentorer fra 20.8.17.

  Vi søker også prosjektleder og nestleder som begynner  10. august for å planlegge skolebesøk.

  Prosjekleder

  Nestleder

  Mentor

  Du trenger å være student på HiOA og ha matematikk som opptakskrav på linja du går.

  Som mentor  jobber du 2-10 timer per uke i et kreativt felleskap med ingeniørstudenter. Du hjelper elever fra ungdoms- og videregående skole med matteleksen og lager spennende prosjekt i realfag og teknologi som er knyttet til dine interesser og fag.

  Som prosjektleder og nestleder, legger dere sammen opp skolebesøk, prosjektarbeid og veiledning, rapportering sammen med dine flinke mentorkolleger og personale på HiOA og har kontakt med de andre ENT3R-stedene på UiO, NTNU, m.fl.

  Kontakt:

  Sofie Fredheim, tlf 94785820