Viktig info

Viktig info

Vi gjorde en liten endring på tirsdager og torsdager. På tirsdager skal vi ta i mot elever fra ungdomskolen og på torsdager VGs. Onsdager vil fortsette å være blandet inntil videre.