Elevkveld

Forside

Elevkvelder er arrangement der vi samler alle elevene og mentorene og gjør noe utenom det vanlige. Innholdet varierer, men vi har ofte populærvitenskaplige foredrag, aktiviteter, eksperimenter, konkurranser eller lignende. På denne måten får elevene vite mer om hvordan man bruker realfag i jobb.

Elevkveldene arrangeres tre ganger per semester, som oftest i realfagsbyggene på Blindern. Hensikten er å vise anvendelser av realfag og skape sosial samling der elevene kan møtes utenom  de vanlige ENT3R-timene. Elevkveldene skal og skape en arena der elever, studenter og personer fra arbeidslivet møtes.

Etter foredraget er det lagkonkurranser eller et forsøk, som avsluttes med pizza og brus!