Om ENT3R Østfold

ENT3R Østfold holder til ved Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Elever fra hele Østfold er hjertelig velkomne. Vi har åtte dyktige mentorer som tilbyr realfagstrening for deg som går på ungdomsskolen eller videregående skole.

Vi møtes to ganger i uka. Tirsdager og onsdager fra kl. 17.00 – 19.00. Elevene møter opp ved hovedinngangen på høgskolen, der mentorene står og tar dem vel imot. Vi starter ofte timene med et eksperiment, en fellesoppgave eller en konkurranse og fortsetter med leksehjelp eller forberedelser til prøver, tentamen og eksamen.

De fleste elever på ungdomstrinnet og i den videregående skolen har et elsk- hat-forhold til matematikk og andre realfag. Noen har gode forutsetninger og støtteapparat for å mestre realfag, mens andre finner dette utfordrende og savner også noen å få hjelp av.

ENT3R Østfolds mentorer bidrar til å fjerne barrieren for mestring og lærer bort realfag på en annerledes og nær måte. Vi tror en av suksessfaktorene er at mentorene setter enkeltmennesket i fokus og tar seg grundig tid til å skape forståelse for fagene.

ENT3R Østfold skaper en læringsarena med trygge rammer for elevene. Hos oss er alle velkomne og vi tar nye elever i mot med åpne armer.

Dere er velkommen til å bruke oss for det vi er verdt innen realfag.

Vi ses!

 

Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad 

Foto: Bård Halvorsen