Våre mentorer

Når du tar turen til realfagstrening med ENT3R Østfold møter du hyggelige mentorer som er opptatte av trygghet og mestring.

 

På tirsdager 17:00-19:00 møter du:

Emil Lindberg | Studerer til å bli byggingeniør.

Marianne Dahl | Studerer til å bli kjemiingeniør. Har fagbrev som kjemilaborant og jobbet 10 år med kjemisk og mikrobiologisk analyse. Jobber også som øvingslærer på sommerkurs for særopptak til ingeniørutdannelsen.

Mustafa Kazaale | Studerer til å bli elektroingeniør. Fagbrev som elektriker, og jobbet som lærer på videregående før studiene i 2015.

Hamdi Ahmed | Studerer til å bli bioingeniør.

 

På onsdager 17:00-19:00 møter du:

Agnius Birutis | Studerer til å bli elektroingeniør. Har også vært øvingslærer på sommerkurs for særopptak til ingeniørutdannelsen.

Martin Eriksen Havn | Studerer innovasjon og prosjektledelse. Har tidligere erfaring som mentor ved Høgskolens sommerkurs.

Maria Nguyen | Studerer til å bli byggingeniør.

Ole Buckholm | Studerer til å bli elektroingeniør. Har fra før en bachelor i Økonomi.