Videoundervisning laget av ENT3R Trondheim

Videoundervisning laget av ENT3R Trondheim

En nyhet høsten 2014 er at ENT3R Trondheim har startet med videoundervisning, slik at det er mulig å gå gjennom deler av pensum uten lærebok, mentor eller lærer!

Filmene våre lages av mentorer som jobber hos oss, og høsten 2014 fokuserer vi på 1T. Planen er å dekke hele pensum i dette faget i løpet av året, og videoene legges ut så fort de er klare. Videoene som allerede ligger ute tar for seg kvadratsetningene, og sinus, cosinus og tangens.

Det er mange grunner til at videoundervisning er bra, og at vi i ENT3R Trondheim velger å satse på det. Det å se videoer om pensum passer bra både for de elevene som trenger å høre det en gang ekstra, og for de elevene som vil ha ekstra utfordringer og vil starte med senere pensum. Flere lærere har også begynt å legge ut pensum på video slik at elevene ser dem hjemme og bruker tiden på skolen til å regne oppgaver. På YouTube er for eksempel Khan Academy kjent for å legge ut videoer av faglige utfordringer på alle nivå.

Der Khan Academy legger ut generelle videoer innenfor flere fagfelt på engelsk, er videoene til ENT3R Trondheim spesialtilpasset mattepensum i norske fag og vi snakker på norsk. I tillegg er tilbudet helt gratis, og krever ikke at du er meldt på mentortimer. Dette er derfor spesielt et godt tilbud til elever som bor utenfor byene, der det ikke er høyskoler eller universiteter som tilbyr ENT3R.

Så sjekk oss ut på YouTube, og huske å abonnere:
YouTube.com/ENT3RTrondheim.