Om ENT3R UiS

Om ENT3R UiS

ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer positivt forhold til realfag og bli motivert til videre studier innen realfag.

ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram der studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening og fungerer som rollemodeller for elever fra ungdom og videregående skoler.

ENT3R UiS ønsker at elever kommer til Universitetet i Stavanger og blir mottatt av studenter som studerer realfag og ingeniørfag. Intensjonen er at studentene skal opptre som mentorer for elevene. Mentorene vil være rollemodeller for elevene ved å vise dem rundt på universitetet, hjelpe dem med lekser i matematikk og andre realfag, fortelle om livet som student og om mulighetene som finnes ved å studere realfag. Mentorene i ENT3R hjelper til med de aller fleste realfag, blant annet matematikk, fysikk og kjemi.

Tilbudet er gratis for elevene og det er mulig å melde seg på ENT3R her. Timene foregår i Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16-18 i rom E-162. Elevene kan selv velge hvilken dag de ønsker å komme. Rett ved bygningen, ved busstoppet «UiS ved Kjølv Egelands hus», går buss nr. 6 og 7. På dette busstoppet står vi fra ti på 16 til ti over for å guide nye elever til ENT3R. Dette gjør vi før hver ENT3R time, så ikke nøl med å ta turen bort.

ENT3R skal gi ungdom økt mestringsfølelse i realfag, samtidig som ENT3R skal øke motivasjonen for realfag og vise mulighetene som utdannelse innen realfag gir. ENT3R er for elever på alle nivå, altså for de som trenger litt ekstra hjelp og for de som ønsker ekstra utfordringer. Tiltaket har som mål å redusere frafallet i videregående opplæring og sikre tilgang av kvalifiserte søkere til høyere utdanning. ENT3R er et nasjonalt prosjekt og drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

Enda mer informasjon om ENT3R kan du finne her!

Hvis du har noen spørsmål eller ikke finner frem kan du ringe prosjektledere på tlf: 41528201/97483135.

Eller sende en mail til: stavanger@ent3r.no