Universitetet i Sørøst-Norge

Feil sted? Velg her

Se mer av hva vi holder på med

Velkommen til ENT3R Telemark!

ENT3R er et gratis tilbud til elever i Videregående skole og Ungdomskolen hvor studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge gir hjelp i matematikk, fysikk og andre realfag. Øving gjør mester så meld deg på og få den hjelpen du trenger for å bli det du har lyst til.

Vi starter opp igjen høsten 2019. Mer informasjon kommer når det nærmer seg 🙂

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får du møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at du som elev blir kjent med ulike studier og studiesteder.