Realfagshelter i media

Alle trenger inspirasjon i hverdagen, og i ENT3R Trondheim får vi mye inspirasjon fra realfagshelter.

rfaghelt

Sigrid Rønneberg, mentor og tidligere kommunikasjonsansvarlig, har skrevet en artikkel om realfagshelter, og har intervjuet flere. Denne artikkelen er nå blitt publisert av flere instanser, og vi anbefaler alle å lese gjennom for litt inspirasjon i disse prøvetider, der motivasjon for realfag kan minke.

På våre sider kan innlegget leser her.

På velgriktig.no kan det leses her.

Lurer du på hva en realfagshelt er? Her er et utdrag fra artikkelen:

Realfagshelter er et konsept som ble introdusert av Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tidligere i 2014. Dette er en del av regjeringens satsing for å styrke realfagene, og for å bidra til at flere ungdommer lar seg inspirere til å velge realfag som utdannings- og yrkesvei. Mange ungdommer tror at talent er viktigst for å mestre matematikk. Den nye realfagsatsingen vil derfor vektlegge at innsats er avgjørende for å oppleve mestring, og dempe forestillingen om at det bare er de med talent som får det til. Mestringsfølelse er noe alle burde kjenne til, også innen matematikk i skolen. I tillegg vil det at flere mestrer realfagene, spesielt matematikk, gagne samfunnet gjennom økt tilgang på teknologisk og realfaglig kompetanse. Svært mange samfunnsområder er avhengig av spesielt matematisk kompetanse, og PISA-undersøkelsen fra 2012 viser at vi henger etter på dette området.

Regjeringen skal lansere en ny nasjonal realfagsstrategi i løpet av 2015, der disse utfordringene skal tas tak i. En del av denne strategien er å jobbe for å inspirere både elever og lærere, og motivere for realfag. Her er det mye viktig som gjøres, og ENT3R er blant flere tiltak som bidrar positivt. ENT3R er nasjonalt prosjekt som tilbys ved 17 ulike læresteder, der vi som studenter møter elever i ungdomsskole og videregående skole for å hjelpe og motivere. Flere prosjektledere fra ENT3R ble invitert til Kunnskapsministerens samling av realfagshelter, der de jobbet sammen med for eksempel Andreas Wahl, Sunniva Rose og nobelprisvinner May-Britt Moser, og bidro med sin erfaring for å hjelpe til å styrke realfagssatsingen i skolen.