Blogg

Illustrasjon til blogg
  • Matematikk og LEGO – kast teikninga!

    Sjølv om mentorane er fagleg sterke og svært motiverte, vert dei ikkje sendt ut i klasseromma utan opplæring. Ein fredagskveld i september samla ENT3R Trondheim seg for å gjennomgå Mentorkurs 1, eit kurs der formidling av matematikk står sentralt. Svein Torkildsen ved Matematikksenteret heldt eit inspirerande foredrag om ulike måtar å undervise matematikk på. Den […]

    Les mer
  • Forrykande oppstart!

    Det har vore ein spennande og hektisk haust i ENT3R Trondheim. Vi har hatt gleda av å få kome til dei fleste skulane i Trondheim og fortelle om prosjektet vårt, kven vi er, og kva vi håpar å kunne tilby. På alle stadane vi har vore har vi blitt tatt godt i mot av engasjerte […]

    Les mer