Om ENT3R TRD

Om ENT3R Trondheim

ENT3R Trondheim er en sammenslåing av de to tidligere prosjektet ENT3R NTNU og ENT3R HiST. Etter opprettelsen sommeren 2013 har ENT3R Trondheim hatt som hensikt å hjelpe elever fra Trondheimsområdet med å realisere sine mål innen realfag. Vi har 60 høyt kvalifiserte mentorer fra teknologiske studier ved NTNU som hver uke møter elevene og deres problemstillinger. Hos oss er det elevene som stiller agendaen! Som et av landets største prosjekter ønsker vi stadig å forbedre oss for å kunne gi det beste tilbudet til elevene, og jobber kontinuerlig for å tilby realfagstrening til stadig flere. ENT3R Trondheim ledes av en ledergruppe på 7 personer, fra campus Gløshaugen og campus Kalvskinnet. Hver person har sin egen tittel og tilhørende ansvarsområder.

Fredrik Alvsaker

 • Stilling: Koordineringsansvarlig
 • Ansvarsområder: Generell koordinering av prosjektet
 • Epost: leder.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Marin teknikk ved NTNU, 5. årstrinn

Anne Agata Brajkovic

 • Stilling: Driftsansvarlig
 • Ansvarsområder: Administrering av mentorgruppene
 • Epost: drift.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Industriell kybernetikk ved NTNU, 4. årstrinn

Kristin Indgaard Rotmo

 • Stilling: Rekrutteringsansvarlig
 • Ansvarsområder: Rekruttere nye elever og mentorer
 • Epost: rekruttering.trd@ENT3R.no 
 • Studerer: Bygg- og miljøteknikk ved NTNU, 4. årstrinn

Maren Andrine Teien

 • Stilling: Personalansvarlig
 • Ansvarsområder: Mentorenes kontaktperson i ledergruppa
 • Epost: personal.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Fysikk og matematikk ved NTNU, 3. årstrinn

Sigmund Berbom

 • Stilling: Arrangementansvarlig
 • Ansvarsområder: Koordinator for elevkvelder og andre arrangementer myntet på både elever og mentorer
 • Epost: event.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Kommunikasjonsteknologi ved NTNU, 3. årstrinn

Dina Martinsen

 • Stilling: Digitalansvarlig
 • Ansvarsområder:  ENT3R digital er et helt nytt prosjekt i regi av ENT3R Trondheim. Vi ønsker å nå ut til elever som bor utenfor de største byene ved å tilby digital leksehjelp. Digitalansvarlig har ansvar for daglig drift av ENT3R digital
 • Epost: digital.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU, 3. årstrinn

Selma Lerkerød Flo

 • Stilling: Kommunikasjonsansvarlig
 • Ansvarsområder: Kontakt med media og utforming av grafisk materiale
 • Epost: media.trd@ENT3R.no
 • Studerer: Fysikk og matematikk ved NTNU, 2. årstrinn