Om ENT3R USN

ENT3R Vestfold tilbyr leksehjelp i form av en mentorordning.

Målet er å inspirere og motivere elevene til å mestre matte, fysikk eller kjemi.

Vi har idag flere mentorer;  Alle er ingeniørstudenter på Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen) men med ulike retninger. Elever fra hele Vestfold har mulighet til å melde seg på og komme enten til Campus Vestfold (Bakkenteigen), eller til Færder videregående skole.

 

Vi ønsker gjennom dette tilbudet å formidle at realfag ikke er noe man må ha talent for å mestre, men at det er noe man må jobbe med og at det er noe man blir god på om man trener. Vi ønsker samtidig å vise realfag ikke bare er noe man må lære, men at det er både spennende og anvendelig.

Ent3r Vestfold fungerer som et samarbeid mellom studentene og elevene der elevene har stor mulighet til å påvirke hvordan opplegget skal være. Studentene kan gi undervisning i temaer, eller gjennomføre forsøk elevene har sett og ønsker å prøve selv. Elevene har også muligheten til å prøve seg på elementer fra forskjellige ingeniørfag om de er nysgjerrige på det. Eksempler på dette kan være 3D-modellering, programmering/koding, eller hvordan man dimensjonerer en bærebjelke.

ENT3R Vestfold ønsker alle elever fra ungdomskole og videregående skole velkomne.